Svařování / Schweißen

SVařování

 

Svařování provádíme metodou TIG (WIG), tedy buď pouze roztavením a slitím základních materiálů dohromady, nebo s přidáním přídavného materiálu – svařovací dráty, stejného složení jako má základní materiál.

Výhodou tohoto svařování je preciznost a dosažení velké hloubky závaru.

Další metodou svařování, kterou provádíme, je metoda MIG. Použitím inertního plynu zabráníme přístupu vzduchu k roztavenému kovu. Tato metoda je vhodná na svařování hliníku, mědi, titanu a obecně lehkých kovů.

 

Das Schweißen erfolgt nach dem WIG-Verfahren (WIG), entweder durch Zusammenschmelzen und Mahlen der Basismaterialien oder durch Hinzufügen von zusätzlichem Material - einem Schweißdraht mit der gleichen Zusammensetzung wie das Basismaterial.

Der Vorteil dieser Schweißung ist die Präzision und das Erreichen einer großen Schwerkrafttiefe.

Eine andere Schweißmethode, die wir ausführen, ist die MIG-Methode. Durch die Verwendung eines Inertgases wird verhindert, dass Luft in die Metallschmelze gelangt. Diese Methode eignet sich zum Schweißen von Aluminium, Kupfer, Titan und allgemein Leichtmetallen.

 

Robotické svařování Fanuc=svařování metodou MIG

 

Disponujeme 20-ti svářecími pracovišti a svařujeme nerezový, hliníkový a černý materiál.

Svařování 1

Svařování 2

Svařování 3

 

 

 

Obchodní rejstřík

Společnost K-KOVO s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C 30408.

Jsme na Facebooku

... připravujeme

Pracovní doba (provoz Bezděkov / Záhorčice)

Pondělí - Pátek:      6.00 - 14:30 hod.

Všechna práva vyhrazena © 2021 - K-KOVO s.r.o.
GetSimple CMS Premium themes for GetSimple CMS